Om oprettelsen af den nye Tørning Len Y's Men's Club

Haderslev Y's Men's Club står bag oprettelsen af den nye klub.  Den kaldes moderklubben, og den følger via et udvalg den nye klub, indtil den er blevet chartret, dvs. godkendt og optaget i den internationale Y's Men's bevægelse.

Oprettelsen skete på den måde, at der blev sendt et brev til en række mennesker gennem Haderslev Y's Men's Clubs netværk. Der blev der givet en orientering om initiativer med at oprette en ny klub. Henvendelsen blev fulgt op af en samtale om evt. medlemsskab, og en invitation til et orienterende møde i Hammelev Sognehus blev udsendt.

Det orienterende møde fandt sted 21. maj 2012, og her havde omkring 30 mennesker taget imod indbydelsen. Der blev givet orientering om klubben og der var en god drøftelse. Man blev inviteret til de te første mødeaftener, hvorefter man kunne tage endelig stilling til et eventuelt medlemsskab.