Ansøgning om økonomisk støtte

Vi har uddeling af klubbens midler to gange årligt, henholdsvis marts og september. Vi vil i den forbindelse behandle jeres ansøgning. Til jeres orientering foregår uddelingen efter følgende prioritering:

Ansøgninger til konkrete projekter (ikke til drift) vil normalt blive prioriteret højest.

Ansøgere, der kommer i betragtning ved uddeling af klubbens midler, vil modtage skriftlig besked herom inden d. 10. henholdsvis april og oktober. Ansøgere, der ikke kommer i betragtning, modtager ikke yderligere besked fra klubben.

Efter afsluttet uddeling ”nulstilles” alle ansøgere, og interesserede bedes søge på ny.

Ansøgningsfristen er henholdsvis 1. marts og 1. september.

Ansøgning om støtte