Sådan fungerer klubben

Præsident
Hanne Østergaard
Mobil: 5180 0318
Mail: hanneoester@hotmail.com

Vicepræsident
Dirk Jensen
Mobil: 5059 0459
Mail: dirkskodborg@gmail.com

Vice-vicepræsident
Niels Møller Jessen
Mobil: 2343 1293
Mail: elmegaard2@gmail.com

Sekretær:
Edel Hedegaard
Mobil: 2990 4738 
Mail: edelhedegaard@gmail.com

Skatmester:
Jan Strange
Mobil: 4085 8794
Mail: marijanstrange@hotmail.com

 

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten og Vice-vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.