Sådan fungerer klubben

Vicepræsident
Axel Hansen

Langelinie 14, 6520 Toftlund
26 577 577 - axel.f.a.hansen@gmail.com

Sekretær:
Tine Oehlenschläger

Holger Drachmanns Vej 3, 6100 Haderslev
3095 3377 - co2@bbsyd.dk

Skatmester:
Karin Overgaard

Ribe Landevej 64, 6100 Haderslev
2442 3430  -  karinovergaard@live.com

Pastpræsident
Claus Pedersen

Sønderbro 29, 1.th., 6100 Haderslev
2386 7817  -  alfrida@live.dk

 

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.