Fællesmøde med Haderslev Y's Men's Club

Af Thorkild Sørensen

Her blev der sat fokus på projektet "Nye veje ud af ensomheden"

Mandag den 27. januar var Haderslev og Tørning Len Y's Men's Club til en fælles inspirationsaften om regionsprojektet "Nye veje ud af ensomheden". Vi havde besøg af projektleder Michael Aagaard Seeberg fra KFUM's Sociale Arbejde, som spændende og engageret fortalte om KFUM's Sociale Arbejdes Arbejde generelt og specielt om de ting, der arbejdes med i relation tiludsattes ensomhed. Det var en rigtig god aften!

Tilbage til nyhedslisten