Sæsonafslutning 2020

Det blev en dejlig sommerafslutning for klubben - med meget stor opbakning i de bedst tænkelige rammer. Det var dejligt at se, at flere ægtefæller var med.

TM Benny Clausen foreslog som indledning "Danmark nu blunder" - da vi ikke havde sangbøger med, fandt vi teksten på I-pads og telefoner. Sandwiches blev spist ved bord/bænkene - ved midsommerens spejlblanke Tørning Mølledam.

Keld og Susanne Hansen guidede både ved Tørning Mølle og på voldanlægget. I Fogedens Hus fortalte de først om mølle og borganlæg med start i 1200-tallet. Møllen blev fra 1784 drevet af Hans Boysen og hans slægt indtil 1945. Mølledriften stoppede i 1960´erne Borgen helt tilbage fra 1200-tallet stod til op i 1600-tallet.De allersidste år stor den der på banken samtidig med, at vi havde den spritnye Hansborg Slot inde i Haderslev.

Vi gik den dejlige tur gennem skoven langs med kanalen anlagt i  1700-tallet - hen til Christiansdal som i dag fungerer som museums elværk. Kanalens vand slutter med et 13 m fald ned til turbinerne. Stedet har huset industrier helt tilbage fra 1747, hvor kanalen blev anlagt. Haderslev Dam blev opdæmmet allerede  i 1420, og kunne således bruges til pramdragerdrift fra Christainsdal.  

Aftenen sluttede med kaffebord ved nogle af klubbens medlemmer. Til sidst præsidieoverdragelse, hvor skatmester Birthe Erlang blev afløst af Karin Overgaard.

Ny vicepræsident er Axel Hansen, og Hans Kirkegaard gik ud af præsidiet. Fungerende præsident Hanne Østergaard takkede for et godt klubår og ønskede god sommer til alle.

Tilbage til nyhedslisten